TRẢ NGỰA CHO TAO…

Lại nói về Trương Phi trong Tam Quốc Chí.
Trương Phi suốt ngày bị Quan Vân Trường chê trách là ngu là hữu dũng vô mưu..…
Phi căm lắm : Ông mày thuộc bảng cửu chương làu làu, đọc 24 chữ cái nhoay nhoáy, chat YM thì như ăn cắp thế mà suốt ngày chê ông mày ngu…cú thật…Nhưng nghĩ lại thì thằng Trường nổi tiếng hơn mình thật..đã thế nó còn cao hơn mình..râu cũng dài hơn mình nữa chứ!!!
Nghĩ bụng Phi liền cắt tóc, cạo râu mặc mấy bộ bảnh bao tay cầm quạt cải trang trông như 1 quân sư có học thức. Phen này mình quyết cho thằng Trường lé con mắt bên phải, chột con mắt bên trái về sự thông minh của mình…
Phi thong dong đến doanh trại của Trường thì gặp Trường đang đứng ở chuồng ngựa..
Phi nói : chào đại tướng quân..
Trường : Vâng, chào tiên sinh, tiên sinh có chi dạy bảo…
Phi : tại hạ là quân sư đang đi tìm minh chúa, nếu tại hạ đoán đúng trong chuồng có bao nhiêu ngựa thì tướng quân cho tại hạ 1 con để cưỡi cho đỡ mỏi chân ok???
Trường : chà, ta vốn chuộng người giỏi, xin mời tiên sinh cứ đoán.
Phi : 8 con hàng ngang, 9 con hàng dọc, 8×9 = 72 con đúng không ???
Trường : chuẩn luôn !  mời ngài chọn 1 con ngựa mà ngài thích..
Phi loay hoay chọn 1 con và vênh mặt nói : thấy ta thông minh không ???
Trường nhìn kỹ gương mặt vị tiên sinh rồi trả lời : này nếu ta đoán được tiên sinh là ai thì tiên sinh trả lại ta con vật tiên sinh vừa lấy được không ??
Phi : thích thì chiều
Trường : mày là thằng Phi phải không, thôi trả lại con ngựa cho tao đi thằng NGU !!!