TRẢ MẸ LẠI CHO TA !

Chuyện là như thế này: Trong một tu viện kia, có hai ông thầy bạn thân nhau lắm. Ông thầy A thì được Chúa cho cái tài đặc biệt là nắn tượng rất đẹp. Còn ông thầy B thì thiếu hoa tay, nhưng lại thích mấy bức tượng do ông thầy A nắn. Mùa Noel năm đó, thầy A nắn được 2 tuyệt tác, một là tượng Chúa Hài Đồng và hai là tượng Đức Mẹ Maria quỳ bên cạnh. Có điều là tượng Đức Mẹ quá đỗi xinh đẹp khiến thầy B mê tít. Thầy B nhiều lần xin tượng Đức Mẹ đó của thầy A, nhưng thầy A nhất định không cho. Thầy B bèn ăn cắp tượng Đức Mẹ của thầy A và đem về giấu kỹ trong phòng của mình. Thầy A bị mất tượng Đức Mẹ thì tức lắm, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Cuối cùng dò hỏi ra thì mới biết là tượng Đức Mẹ đang bị giấu trong phòng thầy B. Thầy A cố đòi nhưng thầy B nhất định không chịu trả lại. Thầy A không biết làm cách nào để đòi lại tượng Đức Mẹ của mình. Sau cùng thầy A được Chúa soi sáng mở lòng. Đêm hôm đó, thầy A liền đem đặt tượng Chúa Hài Đồng ở trước cửa phòng của thầy B, và viết một mảnh giấy nhỏ kẹp vào trong tay của tượng Chúa Hài Đồng

Mảnh giấy nhỏ ấy có một hàng chữ: “LÀM ƠN TRẢ MẸ LẠI CHO TA”