Lm Gioan Nguyễn Văn Ty SDB. qua đời.

Lễ an táng 8g thứ Bảy 1.2.2020 tại nt Xuân Hiệp, 54 đường số 5, Linh Xuân, Thủ Đức