LỊCH SINH HOẠT

Lm Giuse Phạm Bá Lãm

 • Thứ hai 1/4, 6g15 tối: Các cha đến giải tội tại Nt. Hoà Hưng.
 • Thứ ba 2/4:
 • Kỷ niệm 21 năm ĐHY G.B. Mẫn nhận chức Tổng Giám Mục Sàigòn (1998)
 • 6g15 tối: Các cha đến giải tội tại Nt. Phú Bình.
 • Thứ tư 3/4, 6g15 tối: Các cha đến giải tội tại Nt. Tân Phước.
 • Thứ năm đầu tháng 4/4, 6g15 tối: Các cha đến giải tội tại Nt. Đồng Tiến.
 • Thứ sáu đầu tháng 5/4: Thánh Vinh Sơn Ferrê linh mục, Bổn mạng của cha Trần Văn Hoà, nguyên Chính xứ Bình Thới.
 • Thứ bảy 13/4, 13g30-22g00 tại Trung tâm Mục vụ: Đại hội Giới Trẻ Mùa Chay 2019.
 • Chúa nhật Lễ Lá 14/4, Bổn mạng của Giới Trẻ thế giới. – Lễ Quốc Tổ Hùng Vương.
 • Thứ hai Tuần thánh 15/4: Kỷ niệm 44 năm LM của cha Trịnh Tín Ý (1975).
 • Thứ tư Tuần thánh 17/4: Kỷ niệm 9 năm cung hiến thánh đường Phú Bình (2010).
 • Thứ năm Tuần thánh 18/4, 8g30 tại Nt. Chính toà Sàigòn: Lễ làm phép dầu
 • Thứ sáu Tuần thánh 19/4: Giữ chay và kiêng thịt
 • Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa
 • Hôn kính thánh giá (dành một phần tiền cho Quỹ dự phòng của HĐGM/VN).
 • Thứ bảy Tuần thánh 20/4, tối: Lễ Vọng Phục Sinh.
 • CHÚA NHẬT PHỤC SINH 21/4: Tổng kết tiền giúp Quỹ Trùng tu Nt. Chính toà.
 • Thứ tư trong Tuần Bát nhật PS 24/4: Sinh nhật thứ 50 của cha Đinh Đức Hậu (1969).
 • Chúa nhật 2 Phục Sinh về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa 28/4:

5g30 C tại Trung tâm Mục vụ Sàigòn: Đại lễ Lòng Thương Xót.

  • Mừng 47 năm LM của cha Hoàng Ngọc Bao (1972)
  • Giỗ 15 năm cha Phêrô Trịnh Việt Yên (+ 2004).
  • Thứ hai 29/4:
  • Mừng 54 năm LM của cha Đào Xuân Thanh (1965)
 • Mừng 49 năm LM của cha Nguyễn Văn Trọng (1970)
 • Mừng 47 năm LM của cha Mai Đức Huy (1972).