LẦM !!!

Có một anh tân tòng người Hoa không rành tiếng Việt lắm nhưng rất sốt sắng đi lễ hàng ngày, sau lễ cón ở lại đọc kinh kính Đức Mẹ với cộng đoàn tại đài.

Thế nhưng, sau Phục sinh thì anh ta thường về rất sớm không ở lại đọc kinh. Cha Sở thấy vậy liền hỏi :

– Sao lúc này tôi thấy anh thường về sớm không ở lại đọc kinh chung với cộng đoàn, bận việc hả ?

– Ngộ không có bận gì hết, nhưng tại nị và mấy người đuổi ngộ về sớm đó chứ !

– Đâu có ai đuổi anh ?

– Có mà ! Gần hết lễ nị nói ” Alê ! lui ra” rồi có mấy người lập lại ” Alê ! lui ra” có phải là đuổi mọi người ra về hông ?

– Ái chà ! Anh hiểu lầm rồi ! Chúng tôi chào nhau bằng tiếng Alleluia trước khi kết thúc thánh lễ để mọi người cùng vui mừng vì Chúa đã phục sinh !

– Vậy hả ! thế mà ngộ hổng hiểu !!!