HẾT PHẤN

Cha xứ và ông trùm cùng qua đời một ngày. Cả hai lên gặp Thánh Phêrô. 

Thánh nhân cho 2 người 2 tấm bảng và bảo kê khai các tội đã phạm khi còn ở trần gian. Cả 2 cặm cụi viết.

Được một lúc thì Cha xứ đi vào. Ông trùm nghĩ là có lẽ Cha phạm ít tội nên viết xong trước và nay vào thiên đàng trước mình. Nhưng sau đó ông lại thấy Cha quay trở ra, ông thắc mắc :

– Thưa Cha, đã vào thiên đàng rồi sao còn ra ?

– Đâu có. Cha vào là để xin Thánh cả cho thêm cục phấn khác

– ???