Giáo xứ Vĩnh Hòa: Bầu cử Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ

WGPSG – Sau thời gian chuẩn bị, lúc 18g45 ngày 24.10.2019, giáo xứ Vĩnh Hòa đã tiến hành bầu cử Ban Thường vụ (BTV) Hội đồng Mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 2020-2024.

Tham dự buổi bầu BTV có sự hiện diện của linh mục chánh xứ Gioakim Lê Hậu Hán (Lm chánh xứ), đại diện quý vị trong BTV đương nhiệm, quý chức Ban điều hành các giáo họ, các hội đoàn và các ca đoàn với tổng số là 70 cử tri.

 

Sau phút thánh hóa, Lm chánh xứ đọc những điều cần thiết và nêu ý nghĩa trong việc bầu chọn BTV Hội đồng Mục vụ giáo xứ theo qui chế của TGP Sài Gòn 2015. Đồng thời, ngài chia sẻ về năm giai đoạn phát triển của một giáo xứ.

  • Một giáo xứ được bao cấp
  • Một giáo xứ của Hội đồng Mục vụ
  • Một giáo xứ đang thức tỉnh
  • Một giáo xứ với những tập thể năng động
  • Một giáo xứ với Mầu nhiệm hiệp thông giữa các cộng đoàn

Ngài nhấn mạnh: Việc bầu chọn BTV Hội đồng Mục vụ giáo xứ là công việc hết sức quan trọng và cần thiết, nhằm tiếp nối các hoạt động và xây dựng giáo xứ ngày được phát triển như lòng Chúa ước mong.

Kết quả: Ông cố Giuse Phạm Văn An, ông Phêrô Nguyễn Văn Vi, ông Giuse Ngô Trưởng Thành, ông Đaminh Nguyễn Quang Thiều, và ông Bartôlômêô Đỗ Xuân Phương được mọi người tín nhiệm bầu vào BTV nhiệm kỳ mới.

Buổi bầu cử diễn ra trong bầu khí vui tươi và kết thúc lúc 20g00 cùng ngày, cộng đoàn đón nhận ơn bình an từ Lm chánh xứ và cùng nhau hát vang “Tán tụng hồng ân”.