DANH SÁCH GIỜ LỄ ONLINE CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (29/03/2020)

Kính mời quý cộng đoàn tham khảo và sắp xếp thời gian phù hợp để tham dự Thánh lễ Trự Tuyến của một số Giáo phận sau đây.

Chiều thứ Bảy:
17 giờ 00:
* Giáo phận Bà Rịa: https://www.youtube.com/channel/UCVghYtE1Qwv0mxMWvmR8Z2w
17 giờ 30:
* Tổng Giáo phận Sài Gòn: https://www.youtube.com/user/tonggiaophansaigon
18 giờ 00:
* Giáo phận Hải Phòng: https://www.youtube.com/channel/UCkdw5hcV9_kN35i5Gayem-w
19 giờ 00:
* Giáo phận Bà Rịa: https://www.youtube.com/channel/UCVghYtE1Qwv0mxMWvmR8Z2w

Chúa Nhật
5 giờ 00:
* Giáo phận Cần Thơ: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ
* Giáo phận Phú Cường: https://www.youtube.com/channel/UCXRaoVFcLvhmTbbSzwAzgAQ
5 giờ 30:
* Giáo phận Mỹ Tho: https://www.youtube.com/watch?v=iLuX9Tt2aw0
* Tổng Giáo phận Sài Gòn: https://www.youtube.com/user/tonggiaophansaigon
* Giáo phận Xuân Lộchttps://www.youtube.com/channel/UCCiyqxr__OFBIbcZ1ZP9ayQ
6 giờ 30:
* Giáo phận Hải Phònghttps://www.youtube.com/channel/UCkdw5hcV9_kN35i5Gayem-w
7 giờ 00:
* Giáo phận Cần Thơ: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ
Toà Tổng Giám Mục Hà Nộihttps://www.youtube.com/channel/UCGyTVQ6ufNhSkeh7YKaaRpA
15 giờ 00:
* Giáo phận Đà Nẵng: https://www.youtube.com/channel/UC3n7Zg0b_aRH9wdHuPaxutg
17 giờ 00:
* Giáo phận Cần Thơ: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ
* Giáo phận Buôn Mêhttps://www.youtube.com/channel/UCZpuKX0EuR3UgxYTJJf1_UQ
* Giáo phận Cần Thơ: https://www.youtube.com/channel/UCUtN9rPOxVzQBkaTJa1d2NQ
17 giờ 30:
* Giáo phận Phú Cường: https://www.youtube.com/channel/UCXRaoVFcLvhmTbbSzwAzgAQ
* Tổng Giáo phận Sài Gòn: https://www.youtube.com/user/tonggiaophansaigon
19 giờ 15:
* Giáo phận Xuân Lộc: https://www.youtube.com/chann

Theo: GPPhucuong.org